Đạo đức nghề luật

Nghề nào thì cũng cần có đạo đức, và nghề luật thì cần hơn rất nhiều.

 
hotline 0927625666