Hướng dẫn dịch vụ của Vietlawyer

Dịch vụ của Vietlawyer với đầy đủ các dịch vụ của một công ty Luật, từ tư vấn, đại diện, tranh tụng... trong mọi lĩnh vực: Luật hình sự, Luật dân sự, Luật đất đai, Luật kinh doanh thương mại, Luật hôn nhân gia đình....

Bước 1: Truy cập website và đọc và tìm hiểu những dịch vụ của chúng tôi.

Bước 2: Gọi vào hotline hoặc email đến chúng tôi, để có thể có được tư vấn;

Bước 3: Chốt dịch vụ và dự thảo hợp đồng;

Bước 4: Ký kết hợp đồng;

Sau khi hợp đồng được soạn thảo, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng và bàn giao toàn bộ tài liệu cần thiết để Vietlawyer có thể nghiêm cứu hồ sơ, tài liệu.

Bước 5: Tam ứng: Theo thỏa thuận trong hợp đồng về số tiền, hoặc tỷ lệ ứng của khách hàng.

Bước 6: Tiến hành dịch vụ: Tư vấn, đại diện, tranh tụng....

Bước 7: Thanh lý hợp đồng và bàn giao tài liệu:

Trân trọng cảm ơn.

 
hotline 0927625666